Modul 2: Digitální dovednosti

Vzdělávací cíle

Vzdělávací cíle modulu 2 jsou tedy:

I

ukázat, jak je důležité mít dobré znalosti v oblasti informačních a komunikačních technologií, aby bylo možné se vyrovnat s rostoucí digitální společností

I

poskytnout profesionálům užitečné nástroje v oblasti ICT, které například zpřehlední informace a zjednoduší interakci

I

poskytnout odborníkům smysluplná cvičení, která pomohou zvýšit digitální kompetence.

Úvod

Modul 2 se zaměřuje na to, jak využít ICT k usnadnění práce odborníků pracujících s migranty. Dále obsahuje tipy, příklady a cvičení pro zvýšení digitálních dovedností v rámci skupiny migrantů. Obsah je zaměřen především na osoby, které nemají základní dovednosti v oblasti ICT, ale mnoho cvičení a aktivit je možné přizpůsobit tak, aby vyhovovaly i osobám, které mají již pokročilejší znalosti. Na konci modulu jsou odkazy na užitečné aktivity pouze pro pokročilé.

Submoduly:

Význam znalostí v oblasti digitálních dovedností (ICT)

Tipy na užitečné nástroje pro profesionály

Zjednodušování informací pomocí obrazové podpory

Sekce pro pokročilé