Modul 3: Začlenění na trh práce

Vzdělávací cíle

Cíle třetího modulu jsou:

I

Získání komplexních znalostí o uznávání a nostrifikaci předchozího vzdělání a pracovních zkušeností migrantů.

I

Získání přehledu o vzdělávacích systémech ve třech partnerských zemích projektu.

I

Získání zdrojů a nástrojů na podporu zaměstnatelnosti migrantů, včetně přípravy životopisu, hledání zaměstnání a simulací pracovních pohovorů.

I

Rozvoj základního porozumění sociálnímu podnikání a jeho vztahu k zaměstnatelnosti migrantů.

Úvod

Následující modul e-learningové platformy COTW se zaměřuje na strategie, nástroje a aktivity na podporu začlenění migrantů na trh práce, a to prostřednictvím informování o systémech vzdělávání v Itálii, Švédsku a České republice. Dále informuje o tom, jak zjistit předchozí vzdělání a pracovní zkušenosti, hledat práci, připravit životopis atd. Závěrem přináší užitečné výchozí body týkající se sociálního podnikání.

Submoduly:

Cesta k učení

Příprava k zaměstnání

Sociální podnikání