Job track ”Industry”

Popis:

Job track Industry je projekt probíhající od roku 2017. Cílem projektu je dát šanci získat zaměstnání osobám, které stojí daleko od trhu práce. Jedná se o projekt v úzké spolupráci s místními podnikateli, kdy prvním krokem v projektu je získání stáží v různých firmách. Školení trvá dvanáct týdnů a účastníci kombinují teoretické studium se stážemi. Do projektu se musí jednotlivec přihlásit a výběr probíhá prostřednictvím pohovorů. Důležité je, aby byl správný člověk na správném místě, a proto je potřeba sladit dovednosti a vzdělání jednotlivce s potřebami firem. Důležitá je pečlivá kontrola na pracovišti, aby bylo možné včas odhalit potíže.

Náplň projektu:

  • Tři dny v týdnu stáž a dva dny v týdnu teoretické studium
  • Práva a povinnosti zaměstnance ve Švédsku
  • Jak se mám chovat na pracovišti (o pauzách, společenském kodexu, používání mobilního telefonu, včasné příchody atd.)
  • Švédština související s prací (nová slovní zásoba a pojmy na pracovišti)
  • Zákony a předpisy upravující trh práce

Výsledky projektu:

Projekt byl velmi úspěšný a přibližně 73 procent účastníků získalo po jeho skončení práci. Spojení teorie s praxí je dobrou metodou pro dosažení dobrých výsledků. Důležitým konceptem u projektu jsou časté návazná setkání na pracovišti, což je jistota jak pro jednotlivce vykonávajícího stáž, tak pro zaměstnavatele. Díky těmto návštěvám lze rychle řešit různé otázky a problémy a zajistit správnou podporu. Organizace Vetlanda Lärcentrum získala ocenění za dobré výsledky a výstupy projektu na poli integrace.

Začlenění na trhu práce:

Projekt je přímo zaměřen na trh práce a po celou dobu školení připravuje jednotlivce na zaměstnání.

Zapojení do komunity:

Získání zaměstnání a soběstačnosti je důležitou součástí rozvoje a motivace jedince, stejně jako posílení jeho sebevědomí. To vede ke zvýšené míře angažovanosti pro společnost, v níž se jedinec pohybuje. Dále to vede k hlubšímu pochopení každodenního života, života v sociálním kontextu, v demokratickém prostředí.