Občanská orientace pro nově příchozí migranty žijící ve Švédsku

Popis:

Bezplatný kurz pro osoby, kterým bylo nedávno uděleno povolení k pobytu a které se účastní vstupního programu švédského úřadu práce. Kurz je k dispozici také pro nejbližší příbuzné příchozích. Kurz trvá sto hodin a je nabízen v mateřském jazyce. Cílem kurzu je seznámit se se švédskou demokracií a s uspořádáním švédské společnosti. Dále se kurz zabývá tématy, jako je vzdělávání, každodenní život, bydlení, zdraví, vzdělávání, lékařská péče a děti a rodina. Cílem občanské orientace je usnadnit vstup do švédské společnosti. Po ukončení kurzu každý účastník obdrží osvědčení.

Obsah kurzu:

  • Lidská práva
  • Základní demokratické hodnoty
  • Práva a povinnosti
  • Jak je organizována švédská společnost
  • Každodenní život v praxi