Osvědčené postupy v oblasti budování komunit, zvyšování digitálních dovedností a začleňování na trh práce

V následující sekci věnované příkladům dobré praxe jsou uvedeny příklady iniciativ a projektů, které představily úspěšné intervence týkající se klíčových oblastí tohoto Manuálu, kterými jsou začlenění na trh práce, digitální dovednosti, budování mostů prostřednictvím zapojení komunit a šíření a vzdělávání lokálních komunit v oblasti konceptu „Jednota v rozmanitosti“.

Občanská orientace pro nově příchozí migranty žijící ve Švédsku

Občanská orientace pro nově příchozí migranty žijící ve Švédsku

Popis:Bezplatný kurz pro osoby, kterým bylo nedávno uděleno povolení k pobytu a které se účastní vstupního programu švédského úřadu práce. Kurz je k dispozici také pro nejbližší příbuzné příchozích. Kurz trvá sto hodin a je nabízen v mateřském jazyce. Cílem kurzu je...

Job track ”Industry”

Job track ”Industry”

Popis:Job track Industry je projekt probíhající od roku 2017. Cílem projektu je dát šanci získat zaměstnání osobám, které stojí daleko od trhu práce. Jedná se o projekt v úzké spolupráci s místními podnikateli, kdy prvním krokem v projektu je získání stáží v různých...

Projekt SAMI

Projekt SAMI

Popis projektu:Projekt koordinovala organizace Vetlanda Lärcentrum v období od září 2019 do prosince 2021. Cílovou skupinou projektu byly osoby s nízkým nebo nedostatečným školním vzděláním, kdy většina byla negramotná. Cílem projektu bylo posílit jednotlivce, aby se...

Projekt: ”I giovani parlano con l’Europa”

Projekt: ”I giovani parlano con l’Europa”

Popis projektu:Mnoho mladých Sicilanů se stále ještě nevnímá jako evropští občané a neuvědomuje si nekonečné možnosti a práva, které evropské společenství nabízí. Chybí znalosti a povědomí o tom, co je Evropská unie, jaké jsou členské státy, společná práva a...

Projekt ”In Gioco”

Projekt ”In Gioco”

Popis projektu:Jak zvýšit pracovní začlenění migrantů žijících v Palermu? Je možné prolomit stereotypy v oblasti zaměstnanosti a bojovat proti vykořisťování migrantů prostřednictvím inovace služeb zaměstnanosti? Těmito a dalšími otázkami se zabývá projekt In Gioco,...

Projekty: ”Ragazzi Harraga” a ”SAAMA”

Projekty: ”Ragazzi Harraga” a ”SAAMA”

Popis projektuMladí lidé, kteří jsou nuceni odejít a opustit vše, co měli: ušli dlouhou cestu, nesou si s sebou tíhu obav, násilí, nedůvěry a nejistoty ohledně budoucnosti. Potřebují najít ochranu a setkat se s lidmi, na které se mohou spolehnout. To byl cíl projektu...