Projekt: ”I giovani parlano con l’Europa”

Popis projektu:

Mnoho mladých Sicilanů se stále ještě nevnímá jako evropští občané a neuvědomuje si nekonečné možnosti a práva, které evropské společenství nabízí. Chybí znalosti a povědomí o tom, co je Evropská unie, jaké jsou členské státy, společná práva a povinnosti, pojem integrace a sociální diskriminace, co znamená být evropským občanem a další věci s tím související.

Takto se zrodil projekt „I giovani parlano con l’Europa“ (Mladí lidé hovoří s Evropou), který realizovalo několik palermských nevládních organizací a který financoval Odbor mládeže a státní služby Předsednictví Rady ministrů. V letech 2017 až 2019 byl zaměřen na mladé studenty ve věku 14 až 19 let, kteří navštěvují školy zaměřené na vzdělávání a odbornou přípravu, a zapojoval je přímo do aktivit workshopů.

Začlenění na trhu práce:

Projekt se věnoval začlenění na trh práce, a to především prostřednictvím rozvoje dovedností v oblasti zaměstnatelnosti, mimo jiné měkkých a tvrdých dovedností, které vyžaduje svět práce, a také kompetencí potřebných k tvorbě životopisu. Ty byly rozvíjeny prostřednictvím neformální aktivity, při níž účastníci měli možnost zamyslet se nad dovednostmi, které mají, i nad těmi, které by chtěli získat. Následně proběhla společná reflexe, při níž se mohli ve skupině zamyslet nad osobními a profesními dovednostmi souvisejícími se světem práce. Kromě toho byly jako model použity dvě profese (mediátor a instalatér), které sloužily k identifikaci potřebných měkkých a tvrdých dovedností, jež mají pro práci v těchto profesích, a také k vytvoření životopisu zaměřeného na zaměstnání v jedné z těchto oblastí. Na seminářích byl analyzován zejména životopis v Europass formě, přičemž zvláštní pozornost byla věnována části týkající se schopností. Nakonec účastníci pod vedením školitelů tvořili svůj vlastní životopis.

Během dalšího setkání probíhal trénink pracovního pohovoru a vyhledávání na internetu, a to pomocí simulace reálných situací při pracovním pohovoru doplněné analýzou pohovorů účastníků a nejčastěji kladených otázek. Kromě toho byly účastníkům představeny užitečné internetové stránky pro hledání zaměstnání a také kontakty na místní agentury práce, které jim při hledání zaměstnání pomohou. V neposlední řadě byly účastníkům poskytnuty také informace týkající se dokumentů potřebných pro vstup do světa práce.

Zapojení do komunity:

V oblasti zapojení komunity je třeba zmínit zejména jednu aktivitu. V souvislosti s konceptem aktivního občanství se začalo uvažovat o jeho významu a o „právech“ a „povinnostech“ aktivního občana, přičemž se diskutovalo o právech a povinnostech zahraničního občana v místě, jako je Itálie. Dále bylo předloženo několik návrhů týkajících se iniciativ v oblasti aktivního občanství pro město Palermo. V této souvislosti byl přizpůsoben neformální přístup prostřednictvím aktivní účasti celé skupiny, což umožnilo vzájemnou konfrontaci, reflexi a zlepšení průřezových dovedností.

Jednota v rozmanitosti:

Koncept jednoty v rozmanitosti byl jádrem a jednou z hlavních myšlenek projektu – podněcování aktivního dialogu o evropských hodnotách a pomoc mladým lidem objevovat to, co nás jako evropské občany spojuje, a také to, jak tato rozmanitost ovlivňuje a obohacuje náš každodenní život.

Více informací na webové stránce projektu