Projekt ”In Gioco”

Popis projektu:

Jak zvýšit pracovní začlenění migrantů žijících v Palermu? Je možné prolomit stereotypy v oblasti zaměstnanosti a bojovat proti vykořisťování migrantů prostřednictvím inovace služeb zaměstnanosti?

Těmito a dalšími otázkami se zabývá projekt In Gioco, zaměřený na mladé a dospělé migranty, muže a ženy, kteří se dostávají ze situace pracovního a sexuálního vykořisťování nebo se z ní snaží dostat. Proto byl Palermu realizován projekt In Gioco, jehož cílem bylo podpořit přístup migrantů ke službám kariérového poradenství, rozšířit jejich možnosti v nových oborech a podpořit podnikání prostřednictvím prohlubování dovedností a cest sebezdokonalování. Projekt In Gioco podporuje Fondazione Con il Sud.

Začlenění na trhu práce:

Pokud jde o začlenění na trh práce, v rámci projektu bylo realizováno několik různých aktivit:

Vytvoření poradenské služby pro začlenění na trh práce,

která nabízí odbornou přípravu a pracovní místa, je určena migrantům a provozována skupinou vybraných mladých migrantů, kteří byli vyškoleni jako peer-to-peer mentoři;

Založení a otevření sociálního podniku "Giocherenda",

který se věnuje tvorbě her podněcujících představivost, vyprávění příběhů a solidaritě a který vedou mladí lidé, kteří přišli do Itálie jako nezletilí bez doprovodu;

Školení v oblasti pracovního poradenství s praktickými činnostmi

umožňujícími výměnu různých názorů a lepší pochopení vlastních kompetencí. Kromě toho bylo realizováno několik neformálních aktivit podporujících reflexi vlastních kompetencí a aspirací účastníků prostřednictvím diskusí s ostatními a sebereflexe;

Realizace exkurze v zavedených podnicích,

která účastníkům umožní poznat nová prostředí a podnítí tak procesy samostatného podnikání.

Všechny výše uvedené aktivity aktivně přispěly k rozvoji dovedností účastníků v oblasti zaměstnatelnosti a obecně podpořily začlenění mladých migrantů na trh práce.

Zapojení do komunity:

Sociální podnik Giocherenda je v místní komunitě velmi aktivní. Jejich obchod, který se nachází v centru Palerma, se stal místem setkávání místní komunity, kde se konají různé místní workshopy, například o recyklovaných materiálech, které podporují výměnu mezi místními obyvateli a novými občany a vytvářejí prostor pro výměnu a učení.

Kromě toho organizace osvětové kampaně zaměřené na potenciální zaměstnavatele a podniky podpořila informovanost místní komunity a zvýšila ochotu zaměstnavatelů spravedlivě zaměstnávat migranty a následně podporovat jejich sociální začlenění a začlenění na trhu práce.

Více informací na webové stránce projektu: