Citizen

OF THE WORLD

Välkommen till Citizen of the Worlds lärplattform!

COTWs lärplattform ger dig olika inlärningsmöjligheter:

Upptäck hur du kan stödja dina användare i utvecklingen av räkne- och läskunnighet.

Lär dig om bästa praxis för inkludering från olika länder.

Använd bedömningsverktyget för att identifiera det lärandeinnehåll som är mest användbart för att du ska kunna stödja den målgrupp du arbetar med.

Upptäck bakgrundsinformation och praktiska aktiviteter som främjar digitala färdigheter och anställningsbarhet samt övergripande social inkludering av dina användare.

Nätverka med andra yrkesverksamma från Sverige, Italien och Tjeckien som arbetar inom migrationsområdet genom vår COTW-gemenskap som erbjuder dig möjligheten att diskutera, utbyta bästa praxis och komma i kontakt!

Ladda ner alla projektresurser.