Bästa praxis för samhällsbyggande, digital kompetenshöjning och integration på arbetsmarknaden

Avsnittet med bästa praxis ger exempel på initiativ och projekt som har presenterat framgångsrika resultat när det gäller handbokens nyckelområden, som är Inkludering på arbetsmarknaden, Digitala färdigheter, Bygga broar genom samhällsengagemang samt sprida och utbilda lokala samhällsgrupper om konceptet ”Enighet i mångfald”.

Samhällsorientering för nyanlända migranter

Samhällsorientering för nyanlända migranter

BeskrivningKostnadsfri kurs för personer som nyligen beviljats uppehållstillstånd och är inskrivna i etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen. Kursen är även tillgänglig för anhöriga invandrare. Kursen har en längd på hundra timmar och ges på modersmålet. Kursen...

Jobbspår” Industri”

Jobbspår” Industri”

BesrivningJobbspår Industri är ett pågående projekt sedan 2017. Syftet med projektet är att ge individer som står långt från arbetsmarknaden en chans att skaffa sig ett arbete. Det är ett projekt i nära samarbete med det lokala näringslivet där första steget i...

Projekt SAMI

Projekt SAMI

BeskrivningEtt projekt koordinerat av Vetlanda Lärcentrum mellan september 2019 och december 2021. Målgruppen för projektet var individer med kort eller ingen skolbakgrund där majoriteten var illitterata. Målet med projektet var att stärka individer att öka sina...

Projekt: ”I giovani parlano con l’Europa”

Projekt: ”I giovani parlano con l’Europa”

BeskrivningMånga unga sicilianare uppfattar sig fortfarande inte som europeiska medborgare och är omedvetna om de oändliga möjligheter och rättigheter som Europeiska gemenskapen erbjuder. Det råder brist på kunskap och medvetenhet om vad EU är, vilka medlemsländerna...

Projekt: ”In Gioco”

Projekt: ”In Gioco”

BeskrivningHur kan man öka arbetsmarknadsintegrationen för migranter som bor i staden Palermo? Är det möjligt att bryta ner anställningsstereotyper och bekämpa exploatering av migranter genom innovativa arbetsförmedlingar? Dessa och andra svar har tagits upp av In...

Projektet: ”Ragazzi Harraga” & ”SAAMA”

Projektet: ”Ragazzi Harraga” & ”SAAMA”

BeskrivningUnga människor som tvingades att lämna allt de hade: de har kommit långt, de tar med sig ett bagage av rädslor, våld, misstro, osäkerhet om framtiden. De behöver hitta skydd och träffa människor de kan lita på. Detta var syftet med Ragazzi...