COTW-bedömningsverktyg: Skapa din skräddarsydda inlärningsväg

Följande verktyg hjälper dig att identifiera det lärandeinnehåll i COTWs e-lär plattform som är bäst lämpat för din yrkesutövning och för att stödja de användare du arbetar med.

Vilka användare arbetar du med?Vilka är deras huvudsakliga behov?Vad stödjer du dem främst i?
Vilka ämnen vill du få en djupare förståelse för?