Lärande innehåll

Upptäck bakgrundsinformation och praktiska aktiviteter som främjar digitala färdigheter och anställningsbarhet samt övergripande social inkludering av dina användare.

Modul 1:

Bygga broar: Social och kulturell integration av migranter och hur vi skapar gemenskap

Modul 2:

Digital kompetens

Modul 3:

Inkludering på arbetsmarknaden