Modul 2: Digital kompetens

Kunskapsresultat

Förväntade kunskapsresultat i kapitel II:

I

att visa på vikten av att ha goda kunskaper inom IKT för att klara sig i det alltmer digitala samhället

I

att förse professionella med användbara verktyg inom IKT för att till exempel förtydliga information och underlätta interaktion

I

att ge professionella meningsfulla övningar som bidrar till att öka den digitala kompetensen.

Introduktion

Följande kapitel i COTW-handboken fokuserar på hur man använder IKT för att underlätta för professionella som arbetar med migranter. Vidare innehåller kapitlet handfasta tips, exempel och övningar för att öka den digitala kompetensen inom migrantgruppen. Innehållet i kapitlet vänder sig främst till individer som saknar grundläggande färdigheter i IKT men många av övningarna och aktiviteterna är anpassningsbara för att även passa individer som har mer avancerade kunskaper. I slutet av kapitlet finns hänvisningar till praktiska aktiviteter avsedda för mer avancerade individer.

Undermoduler:

Vikten av digitala kunskaper (IKT)

Tips på användbara verktyg för professionella

Förenkla information med bildstöd

Avsnitt för avancerade individer