Modul 3: Inkludering på arbetsmarknaden

Lärandemål

Resultaten av modul 3 är :

I

Få en övergripande förståelse för godkännande och validering av migranters tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet;

I

Ha en överblick över utbildningssystemen i de tre partnerländerna;

I

Få resurser och verktyg för att främja migranters anställningsbarhet, inklusive CV-förberedelser, jobbsökning och simuleringar av jobbintervjuer.

I

Utveckla en grundläggande förståelse för social entreprenörism och hur det relaterar till migranters anställbarhet.

Introduktion

Följande kapitel i COTW-handboken är centrerat kring strategier, verktyg och aktiviteter för att främja migranters integration på arbetsmarknaden genom att tillhandahålla kunskap om utbildningssystemen i Italien, Sverige och Tjeckien samt hur man identifierar tidigare utbildning och arbetserfarenhet, söka jobb, förbereda ett cv etc. och förmedlar även några användbara utgångspunkter kring social entreprenörism.

Undermoduler:

Inlärningsvägen

Utbildning i anställningsbarhet

Socialt entreprenörskap