Kvinnor I fokus

Introduktion

Förhållandet mellan kön och integration av migranter är temat för detta avsnitt.

Teoretisk del

Tillvägagångssätt och strategier för att hantera migration utvecklas ofta utan hänsyn till kön och de olika erfarenheter och behov som är relaterade där till. Initiativ för att stärka kvinnor och flickor, såsom att förbättra åtkomst till utbildning är viktiga när vi jobbar med integration och ojämlikhet.

I vissa samhällen hindrar kulturella attityder och beteenden kvinnor från att delta fullt ut i samhället. De anses ofta inte behöva samma utbildningsnivå och missgynnas ofta på arbetsmarknaden. Det är viktigt att se till att kvinnliga migranter och flyktingar har samma tillgång till alla nödvändiga tjänster, utbildning, arbetsmarknad och möjligheter att socialt integreras, trots att de är upptagna av att ta hand om sina barn.

Good Practice Box – Integrering genom umgänge i föräldra- och barnklubben

 

Democratic Eduction Centre i Prag driver ett regelbundet program om kvinnor och barnomsorg, som samlar föräldrar (främst kvinnor) med olika bakgrunder för att ge dem en möjlighet att öva sin tjeckiska och umgås och integreras med varandra och i det lokala livet. Aktiviteter och ämnen som tas upp är flexibla och anpassade för kvinnors och barns behov. Mötena främjar också förståelsen mellan olika samhällsgrupper och eftersom kvinnorna regelbundet tar med sina småbarn, bidrar det också till att uppnå verklig social integration i de tidigaste skedena. Deltagarna har med tiden känt sig alltmer trygga att i större utsträckning delta i samhället de lever i, hitta vänner och trivas bättre med sin vardag.

Module 1:

Språklig integration

Dom och vi: Träffas och lär känna varandra

Kvinnor I fokus

Du är vad du äter

Bortom kultur och ålder: Sammanför migranter och äldre