Projekt: ”I giovani parlano con l’Europa”

Beskrivning

Många unga sicilianare uppfattar sig fortfarande inte som europeiska medborgare och är omedvetna om de oändliga möjligheter och rättigheter som Europeiska gemenskapen erbjuder. Det råder brist på kunskap och medvetenhet om vad EU är, vilka medlemsländerna är, gemensamma rättigheter och skyldigheter, begreppet integration och social diskriminering, vad det innebär att vara europeisk medborgare. Och allt som kretsar kring det.

Så här föddes ”I giovani parlano con l’Europa” (Unga människor pratar med Europa), ett projekt som genomförts av flera Palermitanska icke-statliga organisationer och finansierats av Department of Youth and Civil Service of the Presidency of the Council of Ministers. Mellan 2017 och 2019 var det riktat till unga elever i åldern 14 till 19, som gick på skolor och yrkesutbildningar och involverade dem direkt i workshopaktiviteter.

Inkludering på arbetsmarknaden:

Projektet tog upp arbetsmarknadsinkludering främst genom utveckling av färdigheter avseende anställbarhet, däribland mjuka och hårda färdigheter som krävs på arbetsmarknaden samt kompetenser som behövs för att skapa ett CV. Dessa utvecklades genom en icke-formell aktivitet, där deltagarna fick möjlighet att reflektera över de färdigheter de besitter såväl som de önskar förvärva, följt av en reflektion i grupp där de kunde reflektera över personliga och professionella färdigheter relaterade till arbetsvärlden i gruppmiljö. Dessutom användes två yrken (förmedlare och rörmokare) som modell för att identifiera nödvändiga mjuka och hårda färdigheter som krävs för att arbeta i dessa yrken samt för att skapa ett CV som riktar sig till en anställning inom ett av dessa områden. I synnerhet analyserades Europass-CV och dess komponenter i workshoppen, med särskild uppmärksamhet på den del som rör färdigheter. Slutligen vägledde kursledarna deltagarna i att utarbeta sitt eget CV.

I ett annat sammanhang övade man på anställningsintervjuer och internetsökningar genom att simulera verkliga anställningsintervjuer kompletterat med en analys av deltagarnas intervjuer samt de vanligaste frågorna under anställningsintervjuer. Dessutom presenterades användbara webbplatser för jobbsökning samt kontakter till de lokala arbetsförmedlingarna för att hjälpa deltagare att söka jobb. Slutligen fick deltagarna också information om nödvändiga dokument för att lättare komma ut i arbetslivet.

Samhällsengagemang:

Inom området samhällsengagemang fanns det särskilt en aktivitet som är värt att nämna. När det gäller begreppet aktivt medborgarskap inleddes en diskussion om dess innebörd samt ”rättigheter” och ”skyldigheter” för en aktiv medborgare, där man diskuterade rättigheterna och skyldigheterna för en utländsk medborgare på en plats som Italien. Vidare lämnades flera förslag om aktiva medborgarskapsinitiativ in till Palermo kommun. I detta sammanhang antogs ett icke-formellt tillvägagångssätt där hela gruppen deltog aktivt, vilket gjorde det möjligt för dem att konfrontera varandra, reflektera och förbättra sina tvärkompetenser.

Enighet i mångfald:

Begreppet enighet i mångfald var kärnan och en av huvudidéerna i projektet: Stimulera en aktiv dialog om europeiska värderingar och hjälpa unga människor att upptäcka det som förenar oss som europeiska medborgare samt hur denna mångfald påverkar och berikar våra vardagliga liv.