Projekt: ”In Gioco”

Beskrivning

Hur kan man öka arbetsmarknadsintegrationen för migranter som bor i staden Palermo? Är det möjligt att bryta ner anställningsstereotyper och bekämpa exploatering av migranter genom innovativa arbetsförmedlingar?

Dessa och andra svar har tagits upp av In Gioco, ett projekt som riktar sig till unga och vuxna migranter, män och kvinnor, som kommer ut ur eller försöker ta sig ur situationer där sexuellt utnyttjande och arbetskraftsutnyttjande råder. Därför implementerades IN GIOCO i Palermo, med syfte att främja migranters tillgång till karriärvägledning, förbättra deras möjligheter att ta sig in på nya områden och främja entreprenörskap genom förbättrade kunskaper och sätt att stärka sin egen situation. IN GIOCO stöds av Fondazione Con il Sud.

Inkludering på arbetsmarknaden:

När det gäller inkludering på arbetsmarknaden har projektet genomfört flera olika aktiviteter:

Skapande av rådgivningstjänst för integration på arbetsmarknaden,

erbjuder utbildning och arbetsförmedlingar och riktar sig till migranter samt drivs av en grupp utvalda unga migranter, som hade utbildats till kamrat-till-kamrat-vägledare;

Skapande och öppnande av "Giocherenda",

ett socialt företag dedikerat till ”creation games” som stimulerar fantasi, berättande och solidaritet, och drivs av unga människor som anlände till Italien som ensamkommande minderåriga;

Arbetsvägledningsutbildning med praktiska aktiviteter

som möjliggör utbyte av olika synpunkter och bättre förståelse för den egna kompetensen. Vidare har ett par icke-formella aktiviteter genomförts för att främja reflektion över deltagarnas egna kompetenser och ambitioner genom diskussioner med andra och självreflektion;

Genomförande av en guidad tur i etablerade företag

som gör det möjligt för deltagarna att upptäcka nya verkligheter för att stimulera processer för själventreprenörskap.

Alla de ovan nämnda aktiviteterna bidrog aktivt till utvecklingen av deltagarnas anställningsbarhet samt främjade inkludering på arbetsmarknaden av unga invandrare i allmänhet.

Samhällsengagemang:

Det sociala företaget Giocherenda är mycket aktivt i lokalsamhället. Deras butik, som ligger belägen mycket centralt i den gamla stadskärnan i Palermo, har blivit en mötesplats för lokalsamhället, där olika lokala verksamheter håller workshops, till exempel om återvunnet material som främjar kontakten mellan lokalbefolkningen och nya medborgare samt skapar ett utrymme för erfarenhetsutbyte och lärande.

Vidare organiserades en kampanj riktad mot potentiella arbetsgivare och företag, som ökade medvetenhet i lokalsamhället och ökade arbetsgivarnas vilja att anställa människor på ett rättvist sätt. Detta ledde till att invandrarbefolkningen inkluderades bättre både socialt och på arbetsmarknaden.

Läs mer :