Samhällsorientering för nyanlända migranter

Beskrivning

Kostnadsfri kurs för personer som nyligen beviljats uppehållstillstånd och är inskrivna i etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen. Kursen är även tillgänglig för anhöriga invandrare. Kursen har en längd på hundra timmar och ges på modersmålet. Kursen handlar om att lära sig om den svenska demokratin och om hur det svenska samhället är organiserat. Vidare behandlar kursen ämnen som utbildning, vardagsliv, boende, hälsa, utbildning, sjukvård samt barn och familjer. Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta inträdet i det svenska samhället. Efter avslutad kurs får varje individ ett certifikat.

Kursens innehåll:

  • Mänskliga rättigheter
  • Grundläggande demokratiska värderingar
  • Rättigheter och skyldigheter
  • Hur det svenska samhället är organiserat
  • Praktisk vardag